Dizer adeus, Mixed media 

Povo ao manifesto, Street work